Wiosna
KOSMICZAK  
  Strona Kosmiczaka
  Album
  Jarzebowo Na Fotografiach
  Miedzyzdroje
  Szczecinskia Piesza Pielgrzymka na Jasna Góre
  Luis Miguel
  Bollywood
  Najpiekniejsze wiersze-obrazki
  I Love You :)
  Zaduma nad Zyciem
  Fotografia
  Smiechu Warte i inne ciekawostki
  GIFY I OBRAZECZKI !!!!
  Kosmici i Kosmos
  => Nibiru
  => Merkury
  => Wenus
  => Ziemia
  => Mars
  => Jowisz
  => Saturn
  => Uran
  => Pluton
  => Neptun
  => Komety
  => Meteoroidy, meteory, meteoryty
  => Parametry fizyczne i budowa Słońca
  => Galaktyki
  => Kosmologia
  => Gwiazdozbiory całego roku
  => Kosmos na codzien
  Nauka i nie tylko...
  Pory Roku
  Dla Mamy
  Łohnawicze
  Szczegolna
  Swieta
  Tapety Religijne
  Pocztowki z dawnych lat
  Kontakt
  Licznik
  KSIEGA GOSCI
  FORUM - Zjawiska Paranormalne
  Misz-Masz
  Gry
  Moj Pamietnik
  Obrazki graficzne

GifsZone.com Tons of Gifs!
ipla.pl
Mars

Mars

fot. NASA

Mars jest czwartą według oddalenia od Słońca planetą Układu Słonecznego. Znany był już w starożytności.

Jego okres orbitalny wynosi 1,88 roku ziemskiego, półoś wielka orbity 227,9 mln km, czas pełnego obrotu 24 h 37 min 27 s, promień równikowy 3393 km, masa około 0,11 masy Ziemi.

Na powierzchni Marsa są rozległe równiny, kratery, szerokie kaniony (największy Valles Marineris), stożki wulkaniczne (m.in. Olympus Mons, wys. 26 km).

Na planecie jest bardzo rozrzedzona atmosfera (95% dwutlenku węgla). Duże różnice temperatur powodują częste huragany i zamiecie pyłowe.

Merkury ma 2 księżyce (Phobos, Deimos).

Planeta była badana przez sondy kosmiczne: Mars, Mariner, Viking, Mars Observer, Pathfinder i inne.

Mars

...powiększenie  >>>
Mars sfotografowany przez Kosmiczny Teleskop Hubble'a. U góry widoczna jasna czapa polarna. Fot. NASA.

Mars jest czwartą według oddalenia od Słońca planetą. Starożytni Rzymianie nazwali ją imieniem swego boga wojny. Na niebie wyróżnia się wyraźnie rdzawym zabarwieniem i dlatego często nazywa się go Czerwoną Planetą. Mars porusza się wokół Słońca po prawie kołowej orbicie (o mimośrodzie 0,09), w odległości przewyższającej 1,5 razy odległość Ziemi od Słońca. Okres obiegu orbitalnego jest równy 1,9 roku, a średnia prędkość ruchu po orbicie wynosi około 24 km/s. Najbliżej Ziemi Mars jest wtedy, gdy znajduje się w opozycji, tzn. wówczas, kiedy Słońce, Ziemia i Mars położone są w przestrzeni mniej więcej na jednej linii prostej. Minimalna odległość dzieląca wówczas te planety wynosi 55 mln km, ale ze względu na eliptyczność obu orbit bywa najczęściej większa, dochodząc nawet do 100 mln km (średnica widocznej na niebie tarczy Marsa będącego w opozycji zmienia się, odpowiednio, od 18" do 14"). Opozycje, przy których minimalna odległość między Ziemią i Marsem jest bliska 55 mln km, noszą miano wielkich i zdarzają się mniej więcej co 5 lat; najbliższa nastąpi w 2003 r. Odległość między Ziemią i Marsem może sięgać aż 400 mln km i wtedy średnica kątowa jego tarczy na niebie wynosi zaledwie 4".

Mars wiruje wokół własnej osi bardzo podobnie do Ziemi: okres obrotu wynosi 24,6 godziny (doba marsjańska jest tylko o 37 minut dłuższa od ziemskiej), a prostopadła do osi obrotu płaszczyzna równika jest nachylona do płaszczyzny ekliptyki pod kątem 24o (w wyniku tego na Marsie mamy pory roku analogiczne do ziemskich, chociaż dwukrotnie dłuższe). Mars jest znacznie mniejszy od Ziemi; jego promień równikowy ma długość 3397 km, czyli jest tylko trochę większy od połowy promienia Ziemi. Masa Marsa, stanowiąca zaledwie 0,1 masy Ziemi, jest ponad 3 miliony razy mniejsza od masy Słońca. Średnia gęstość materii Czerwonej Planety jest wyraźnie mniejsza niż gęstość pozostałych planet grupy ziemskiej - wynosi 3,93 g/cm3.

...powiększenie  >>>
Powierzchnia Marsa (od bieguna północnego [u góry] do 60o szerokości południowej) w projekcji Mollweidego. Fot. HST/NASA.

Najbardziej prawdopodobny model struktury wnętrza globu marsjańskiego wskazuje na istnienie jądra żelazo-niklowego o promieniu około 1700 km, otoczonego grubym skalistym płaszczem. Przykrywa go stosunkowo cienka, grubości około 30 km, skorupa, na której spoczywa warstwa regolitu i pyłu bogatego w tlenki żelaza (powodują one czerwonawe zabarwienie Marsa). Temperatura powierzchni planety zmienia się od około 170 do około 300 kelwinów. Ilość energii słonecznej padającej w jednostce czasu na jednostkę powierzchni Marsa stanowi zaledwie 40% ilości energii docierającej do powierzchni Ziemi.

...powiększenie  >>>
Olympus Mons - bodaj największy wulkan w Układzie Słonecznym: średnica podstawy wulkanu ma około 550 km, a jego szczyt wznosi się 25 km ponad powierzchnię Marsa. Zdjęcie obejmuje obszar szerokości 700 km. Fot. JPL/NASA.

Ukształtowanie powierzchni Marsa, pokrytej - podobnie jak Księżyc - licznymi kraterami uderzeniowymi, jest szczególnie urozmaicone: rozległe równiny, łańcuchy wysokich gór, olbrzymie doliny, wygasłe wulkany, uskoki i szczeliny, struktury przypominające wyschnięte koryta rzek, jasne czapy polarne. Na uwagę zasługuje gigantyczny wulkan Olympus Mons o wysokości 25 km, średnicy podstawy około 500 km i średnicy szczytowego krateru około 60 km; jest to prawdopodobnie najwyższe wzniesienie w Układzie Słonecznym. Inną osobliwością Marsa jest gigantyczna szczelina w powierzchni planety - zwana Valles Marineris (Doliną Marinerów) - rozciągająca się w okolicy równika na przestrzeni mniej więcej 5000 km; jej szerokość dochodzi do 200 km, a głębokość do 5 km. Równie ciekawe są liczne kanały o szerokości 1-50 km i długości 100-2000 km. Uważa się, że zostały one wyżłobione przez wodę płynącą przed miliardami lat, gdy na Marsie mogła być dostatecznie gęsta atmosfera i wystarczająco wysoka temperatura, by na powierzchni planety utrzymywała się woda w stanie ciekłym. Dziś może ona jeszcze pozostawać w postaci warstw lodowych, tworzących obserwowane czapy polarne, których powierzchnia pokryta jest jednak przede wszystkim piachami i zestalonym dwutlenkiem węgla, czyli tzw. suchym lodem.

Atmosfera Marsa jest obecnie znacznie cieńsza i rzadsza niż atmosfera Ziemi. Składa się głównie z dwutlenku węgla (95%) oraz azotu (2,7%), argonu (1,6%), tlenu (0,15%) oraz śladowych ilości tlenku węgla, pary wodnej, neonu, kryptonu i ksenonu. Na wysokości około 15 km nad powierzchnią mogą tworzyć się chmury złożone z kryształków suchego lodu, a także lodu wodnego. Bliżej powierzchni powstają żółte obłoki pyłowe, unoszone do wysokości kilku kilometrów podczas częstych burz piaskowych. Stosunkowo duże różnice temperatury powierzchni Marsa powodują powstawanie wiatrów, których prędkość dochodzić nawet do 300 km/h, oraz są przyczyną dużych fluktuacji ciśnienia i gęstości atmosfery, sięgających 30%. Ciśnienie atmosferyczne przy powierzchni Marsa jest około 100 razy mniejsze niż na Ziemi.

...powiększenie  >>>

Fobos na mozaice zdjęć wykonanych przez sondę Viking 1. Fot. NASA....powiększenie  >>>

Dejmos - mniejszy z dwóch księżyców Marsa. Fot. NASA.


Mars - podobnie jak Wenus - nie ma zauważalnego pola magnetycznego, a więc i magnetosfery, czego przyczyny upatruje się w braku ciekłego jądra planety.

Wokół Marsa krążą dwa księżyce, które odkrył Asaph Hall (1829-1907) w 1877 r. Nazwano je Fobos (Groza) i Dejmos (Strach), czyli imionami synów mitycznego boga wojny, Aresa (helleńskiego odpowiednika Marsa). Obiegają one planetę po prawie kołowych orbitach położonych w płaszczyźnie jej równika w średnich odległościach od środka wynoszących, odpowiednio, 9,4 tys. km i 23,5 tys. km, czyli zaledwie 2,7 i 6,9 promienia Marsa. Ta bliskość macierzystej planety powoduje, że Fobos okrąża Marsa w ciągu 7 godz. 39 min. (a zatem trzy razy na dobę), a okres obiegu Dejmosa wynosi 30 godz. 18 min. Obracają się one w ten sposób, że - podobnie jak ziemski Księżyc - pozostają zwrócone do Marsa tą samą stroną. Oba księżyce są nieregularnymi bryłami o rozmiarach 27 x 21 x 19 km (Fobos) i 15 x 12 x 11 km (Dejmos) i średnich gęstościach, odpowiednio, 2,0 i 1,7 g/cm3. Ich pokryte kraterami uderzeniowymi powierzchnie odbijają tylko 6% padającego na nie promieniowania słonecznego. Podejrzewa się, że są schwytanymi przez Marsa planetoidami.

Księżyce Marsa (Wg "Atlas Układu Słonecznego NASA", Prószyński i S-ka, Warszawa 1999)
Księżyc Odkrywca Średnia odległość od Marsa (tys. km) Okres orbitalny (dni) Średnica (km) Masa (1020 kg) Gęstość (g/cm3)
Fobos A. Hall (1877) 9,4 0,32 27 0,0001 2,2
Dejmos A. Hall (1877) 23,5 1,26 13 0,00002 1,7

...powiększenie  >>>
Powierzchnia Marsa o poranku na zdjęciu zrobionym przez lądownik Viking 1. Duży głaz z lewej strony ma rozmiary 1x3 m. Widoczne są nawiane przez wiatr wydmy. Fot. JPL/NASA.

Mars jest planetą najbardziej podobną do Ziemi i dlatego od dawna się podejrzewa, że na jego powierzchni mogą istnieć (lub istniały) jakieś prymitywne formy życia. Dwie sondy kosmiczne Viking, które w 1976 roku wylądowały na powierzchni Czerwonej Planety, nie przyniosły rozwiązania tego problemu. W 1996 roku ogłoszono, że w znalezionym na Antarktydzie meteorycie ALH 8400, pochodzącym z Marsa, stwierdzono obecność śladów prymitywnego życia sprzed 3,6 mld lat. Nie jest to, oczywiście, dowód, że na Marsie istniało życie, lecz jedynie hipoteza zachęcająca do dalszych badań. Jednym z priorytetowych celów przygotowywanych i planowanych misji kosmicznych do Marsa jest więc poszukiwanie na nim śladów życia.


Dodaj komentarz do tej strony:
Twoje imię:
Twój adres email:
Twoja strona:
Twoja wiadomość:

Bo największe szczęście w życiu-kochać i być kochanym  
   
Reklama  
   
kontakt przez E-mail  
  E-mail ashkpour@op.pl, ashkpour13@o2.pl, ashkpour@googlemail.com, ashkpour@hotmail.com Komunikatory : MSN ashkpour@hotmail.com GADU 2216407 SKYPE ashkpour

Moje życie jest warte 75918 złociszy!

 
Wiersze  
  Š 2007 Magda Buraczewska  
 
  free counters  
chat-chacik  
 
 
Odwiedzilo mnie 1102893 odwiedzającyDzieki
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=